ตราสัญลักษณ์ SHA

ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท ได้รับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ดูข้อมูลเพิ่มกรุณา คลิกที่นี่