“SHA Plus” หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับตราสัญลักษณ์แสดงถึงการรับรองผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย “SHA Plus” หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความพร้อมด้านสุขอนามัยของพนักงานที่จะมอบบริการและสร้างความเชื่อมั่นแก่แขกผู้มาพักในเรื่องความสะอาดและมาตรการด้านความปลอดภัย 

#silavadee #silavadeeresort #shaplus #kohsamui #samui #thailand #samuiplusmodel